Archiwa kategorii: Materiały

Bakelit

bakelitBakelit
termicznie nieodwracalnie utwardzona żywica rezolowa z dodatkiem wypełniaczy (trociny, gips, kreda i inne). Nierozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku, odporny chemicznie, dobry izolator elektryczności. Formowanie przez tłoczenie na prasach z jednoczesnym ogrzewaniem. Z bakelitu wykonuje się kształtki i obudowy stosowane w różnych dziedzinach elektrotechniki. Arkusze papieru lub cienkiej tektury, nasycone żywicą rezolową i sprasowane na gorąco, stosowane są jako płyty montażowe urządzeń elektrycznych. Tkanina nasycona żywicą rezolową daje po utwardzeniu tekstolit -tworzywo, odznaczające się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, nadające się do wyrobu niektórych części maszyn, np. kół zębatych, panewek itp.
Rozpoznanie: pali się bardzo słabo, po wyjęciu z płomienia gaśnie. Płomień żółty, iskrzący, pozostałość zwęglona. Zapach fenolu i formaliny. Mogą wystąpić dodatkowe zapachy, których źródłem są różne wypełniacze.

Tworzywa sztuczne

rury plastikTworzywa sztuczne – Wielocząsteczkowe związki powstające z produktów naturalnych na drodze syntezy chemicznej. W zależności od przebiegu syntezy tworzywa sztuczne dzielą się na: polimery – substancje, w których wielkie cząsteczki powstają z małych dzięki łączeniu się wiązań, uwalnianych przez rozerwanie cząsteczek o budowie pierścieniowej, bez wydzielenia jakichkolwiek produktów ubocznych; polikondensaty – substancje, w których wielkie cząsteczki powstają w wyniku reakcji niektórych grup aktywnych, występujących w reagujących małych cząsteczkach, przy wydzielaniu się małych cząsteczek produktów ubocznych, najczęściej wody. Zarówno w jednym, jak i drugim wypadku budulcem tworzywa sztucznego są monomery – małocząsteczkowe związki pełniące rolę podstawowych „cegiełek” w dużych cząsteczkach polimeru lub polikondensatu.

Ze względu na własności tworzywa sztuczne dzielą się na: termoplastyczne – każdorazowo mięknące po ogrzaniu i twardniejące po oziębieniu; termoutwardzalne – nieodwracalnie twardniejące po ogrzaniu; chemoutwardzalne – nieodwracalnie twardniejące po dodaniu środków chemicznych, zwanych utwardzaczami; elastomery -charakteryzujące się sprężystością postaci, po odkształceniu powracają do postaci pierwotnej.