Systemy konstrukcyjne hal w budownictwie rolniczym

We współczesnym budownictwie można zaobserwować zwiększone zastosowanie konstrukcji drewnianych do budowania dachów i konstrukcji nośnej budynków. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii wytwarzania elementów’ nośnych metodą klejenia drewno nabrało nowych, istotnych, cech technologicznych i wytrzymałościowych, pozwalających na uzyskanie dużych rozpiętości konstrukcji dachów …