Zbiornik wodny jako prosty kolektor energii słonecznej współpracujący z domową termą c.w.u.

Najprostszym wodnym kolektorem słonecznym jest wystawiony na działanie promieniowania zbiornik lub rura pomalowana na ciemny kolor, przez które przepływa woda w sposób ciągły lub cykliczny.

Budowanie podgrzewacza obejmuje montaż:
–    obudowy skrzynkowej z reflektorem i izolacją termiczną,
–    zbiornika wodnego,…

Meble

meble styloweMeble – sprzęty, zwykle przenośne, stanowiące najważniejszą część wyposażenia wnętrza mieszkalnego, wykonywane
najczęściej z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz metalu, wikliny, tworzyw sztucznych. Wyróżnia się meble skrzyniowe (szafy, komody, kredensy, stoły) oraz szkieletowe, często wyściełane lub wyplatane (krzesła, łóżka). Meble …

Ceramika

ceramikaCeramika
wyroby użytkowe i dekoracyjne, uformowane i zdobione w sposób artystyczny z masy zawierającej jako podstawowy składnik glinę, a następnie wypalane w piecach ceramicznych. Wyróżnia się m.in. wyroby: garncarskie (np. ludowe siwaki ze wschodnich rejonów Polski czy szkliwiona c. kurpiowska, …