Materiały termoizolacyjne stropodachów

Materiały termoizolacyjne stropodachów powinny charakteryzować się:
–    niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,
–    dużą trwałością i stałymi właściwościami fizycznymi w czasie eksploatacji,
–    odpornością na zjawiska klimatyczne i chemiczne otoczenia,
–    dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia (w zależności od przyjętego rozwiązania …